Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

РЕШЕНИЯ НА ОбС, взети на седмо редовно заседание на 16 февруари 2024 година

Решения на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 24 януари 2024 година

Решения на ОбС взети на 5 редовно заседание, проведено на 28.12.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 4 редовно заседание, проведено на 19.12.2023 г.  

Решения на ОбС взети на 3 редовно заседание, проведено на 30.11.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 2 редовно заседание, проведено на 17.11.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 1 редовно заседание, проведено на 13.11.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 60 извънредно заседание, проведено на 08.11.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 59 редовно заседание, проведено на 19.09.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 58 редовно заседание, проведено на 31.08.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 57 редовно заседание, проведено на 24.07.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 56 редовно заседание, проведено на 27.06.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 55 редовно заседание, проведено на 15.06.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 54 редовно заседание, проведено на 16.05.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 53 извънредно заседание, проведено на 09.05.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 52 редовно заседание, проведено на 11.04.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 51 редовно заседание, проведено на 28.02.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 50 извънредно заседание, проведено на 23.02.2023 г.

  Решения на ОбС взети на 49 редовно заседание, проведено на 31.01.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 48 извънредно заседание, проведено на 19.01.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 47 редовно заседание, проведено на 15.12.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 46 редовно заседание, проведено на 24.11.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 45 редовно заседание, проведено на 31.10.2022 г.

 

             44 извънредно заседание - полагане на клетва от новоизбрания кмет;

 Решения на ОбС взети на 43 редовно заседание, проведено на 20.09.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 42 редовно заседание, проведено на 30.08.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 41 редовно заседание, проведено на 26.07.2022 г.

  Решения на ОбС взети на 40 редовно заседание, проведено на 28.06.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 39 редовно заседание, проведено на 31.05.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 38 извънредно заседание, проведено на 13.05.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 37 редовно заседание, проведено на 14.04.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 36 редовно заседание, проведено на 15.03.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 35 редовно заседание, проведено на 27.01.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 34 извънредно заседание, проведено на 20.01.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 33 редовно заседание, проведено на 21.12.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 32 редовно заседание, проведено на 30.11.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 31 редовно заседание, проведено на 13.10.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 30 редовно заседание, проведено на 09.09.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 29 извънредно заседание, проведено на 02.09.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 28 редовно заседание, проведено на 29.07.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 27 извънредно заседание, проведено на 16.06.2021 г.

  Решения на ОбС взети на 26 редовно заседание, проведено на 27.05.2021 г.

  Решения на ОбС взети на 25-то редовно заседание, проведено на 27.04.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 26.02.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 23-то редовно заседание, проведено на 05.02.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 22-во редовно заседание, проведено на 14.01.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 09.12.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 23.11.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 19-то извънредно заседание, проведено на 10.11.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 18-то редовно заседание, проведено на 29.10.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 16-то редовно заседание, проведено на 17.09.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 15-то извънредно заседание, проведено на 14.09.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 14-то извънредно заседание, проведено на 11.08.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 13-то редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 12-то редовно заседание, проведено на 02.07.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 11-то редовно заседание, проведено на 28.05.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 10-то извънредно заседание, проведено на 14.05.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 9-то редовно заседание, проведено на 22.04.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 8-то редовно заседание, проведено на 30.03.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 7-то извънредно заседание, проведено на 05.03.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 28.02.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 5-то редовно заседание, проведено на 30.01.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 4-то редовно заседание, проведено на 27.12.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 3-то редовно заседание, проведено на 28.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 2-ро редовно заседание, проведено на 15.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 1-во редовно заседание, проведено на 11.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 58-то редовно заседание, проведено на 30.08.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 57-то редовно заседание, проведено на 01.08.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 56-то редовно заседание, проведено на 27.06.2019 г.

Решения на ОбС взети на 55-то редовно заседание, проведено на 30.05.2019 г.

Решения на ОбС взети на 54-то редовно заседание, проведено на 25.04.2019 г.

Решения на ОбС взети на 53-то редовно заседание, проведено на 25.03.2019 г.

Решения на ОбС взети на 52-ро редовно заседание, проведено на 28.02.2019 г.

Решения на ОбС взети на 51-во извънредно заседание, проведено на 08.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 50-то редовно заседание, проведено на 31.01.2019 г.

Решения на ОбС взети на 49-то редовно заседание, проведено на 13.12.2018 г.

Решения на ОбС взети на 48-мо извънредно заседание, проведено на 30.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 47-мо редовно заседание, проведено на 08.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 46-то извънредно заседание, проведено на 05.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 45-то редовно заседание, проведено на 15.10.2018 г.

Решения на ОбС взети на 44-то редовно заседание, проведено на 30.08.2018 г.

Решения на ОбС взети на 43-то редовно заседание, проведено на 26.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 42-ро извънредно заседание, проведено на 17.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 41-во редовно заседание, проведено на 27.06.2018 г.

Решения на ОбС взети на 40-то редовно заседание, проведено на 28.05.2018 г.

Решения на ОбС взети на 39-то редовно заседание, проведено на 26.04.2018 г.

Решения на ОбС взети на 38-мо редовно заседание, проведено на 22.03.2018 г.

Решения на ОбС взети на 37-мо редовно заседание, проведено на 22.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 36-то извънредно заседание, проведено на 13.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 35-то редовно заседание, проведено на 30.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 34-то извънредно заседание, проведено на 05.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 33-то редовно заседание, проведено на 14.12.2017 г.

Решения на ОбС взети на 32-ро редовно заседание, проведено на 09.11.2017 г.

Решения на ОбС взети на 31-во тържествено заседание, проведено на 18.10.2017 г.

Решения на ОбС взети на 30-то редовно заседание, проведено на 31.08.2017 г.

Решения на ОбС взети на 29-то редовно заседание, проведено на 27.07.2017 г.

Решения на ОбС взети на 28-мо редовно заседание, проведено на 29.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 27-мо редовно заседание, проведено на 01.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 26-то извънредно заседание, проведено на 26.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 25-то извънредно заседание, проведено на 18.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 27.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 23-то заседание, проведено на 20.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 22-ро редовно заседание, проведено на 30.03.2017 г.

Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 28.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 01.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 19-то редовноно заседание, проведено на 19.01.2017 г.

Решения на ОбС взети на 18-то извънредно заседание, проведено на 21.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 17-то изнесено заседание, проведено на 02.12.2016 г.