Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

РЕШЕНИЯ НА ОбС взети на 10-то редовно заседание на 29 май 2024 година
РЕШЕНИЯ НА ОбС взети на 9-то редовно заседание на 26 април 2024 година
РЕШЕНИЯ НА ОбС, взети на 8-мо редовно заседание на 15 март 2024 година
РЕШЕНИЯ НА ОбС, взети на седмо редовно заседание на 16 февруари 2024 година
РЕШЕНИЯ  на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 24 януари 2024 година

 Протокол №5/28.12.2023 г.

Решения на ОбС взети на 5 редовно заседание, проведено на 28.12.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 4 редовно заседание, проведено на 19.12.2023 г.  

Решения на ОбС взети на 3 редовно заседание, проведено на 30.11.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 2 редовно заседание, проведено на 17.11.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 1 редовно заседание, проведено на 13.11.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 60 извънредно заседание, проведено на 08.11.2023 г. 

Решения на ОбС взети на 59 редовно заседание, проведено на 19.09.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 58 редовно заседание, проведено на 31.08.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 57 редовно заседание, проведено на 24.07.2023 г. 

 Решения на ОбС взети на 56 редовно заседание, проведено на 27.06.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 55 редовно заседание, проведено на 15.06.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 54 редовно заседание, проведено на 16.05.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 53 извънредно заседание, проведено на 09.05.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 52 редовно заседание, проведено на 11.04.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 51 редовно заседание, проведено на 28.02.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 50 извънредно заседание, проведено на 23.02.2023 г.

  Решения на ОбС взети на 49 редовно заседание, проведено на 31.01.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 48 извънредно заседание, проведено на 19.01.2023 г.

 Решения на ОбС взети на 47 редовно заседание, проведено на 15.12.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 46 редовно заседание, проведено на 24.11.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 45 редовно заседание, проведено на 31.10.2022 г.

 

             44 извънредно заседание - полагане на клетва от новоизбрания кмет;

 Решения на ОбС взети на 43 редовно заседание, проведено на 20.09.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 42 редовно заседание, проведено на 30.08.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 41 редовно заседание, проведено на 26.07.2022 г.

  Решения на ОбС взети на 40 редовно заседание, проведено на 28.06.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 39 редовно заседание, проведено на 31.05.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 38 извънредно заседание, проведено на 13.05.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 37 редовно заседание, проведено на 14.04.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 36 редовно заседание, проведено на 15.03.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 35 редовно заседание, проведено на 27.01.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 34 извънредно заседание, проведено на 20.01.2022 г.

 Решения на ОбС взети на 33 редовно заседание, проведено на 21.12.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 32 редовно заседание, проведено на 30.11.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 31 редовно заседание, проведено на 13.10.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 30 редовно заседание, проведено на 09.09.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 29 извънредно заседание, проведено на 02.09.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 28 редовно заседание, проведено на 29.07.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 27 извънредно заседание, проведено на 16.06.2021 г.

  Решения на ОбС взети на 26 редовно заседание, проведено на 27.05.2021 г.

  Решения на ОбС взети на 25-то редовно заседание, проведено на 27.04.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 26.02.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 23-то редовно заседание, проведено на 05.02.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 22-во редовно заседание, проведено на 14.01.2021 г.

 Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 09.12.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 23.11.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 19-то извънредно заседание, проведено на 10.11.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 18-то редовно заседание, проведено на 29.10.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 16-то редовно заседание, проведено на 17.09.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 15-то извънредно заседание, проведено на 14.09.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 14-то извънредно заседание, проведено на 11.08.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 13-то редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 12-то редовно заседание, проведено на 02.07.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 11-то редовно заседание, проведено на 28.05.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 10-то извънредно заседание, проведено на 14.05.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 9-то редовно заседание, проведено на 22.04.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 8-то редовно заседание, проведено на 30.03.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 7-то извънредно заседание, проведено на 05.03.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 6-то редовно заседание, проведено на 28.02.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 5-то редовно заседание, проведено на 30.01.2020 г.

 Решения на ОбС взети на 4-то редовно заседание, проведено на 27.12.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 3-то редовно заседание, проведено на 28.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 2-ро редовно заседание, проведено на 15.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 1-во редовно заседание, проведено на 11.11.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 58-то редовно заседание, проведено на 30.08.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 57-то редовно заседание, проведено на 01.08.2019 г.

 Решения на ОбС взети на 56-то редовно заседание, проведено на 27.06.2019 г.

Решения на ОбС взети на 55-то редовно заседание, проведено на 30.05.2019 г.

Решения на ОбС взети на 54-то редовно заседание, проведено на 25.04.2019 г.

Решения на ОбС взети на 53-то редовно заседание, проведено на 25.03.2019 г.

Решения на ОбС взети на 52-ро редовно заседание, проведено на 28.02.2019 г.

Решения на ОбС взети на 51-во извънредно заседание, проведено на 08.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 50-то редовно заседание, проведено на 31.01.2019 г.

Решения на ОбС взети на 49-то редовно заседание, проведено на 13.12.2018 г.

Решения на ОбС взети на 48-мо извънредно заседание, проведено на 30.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 47-мо редовно заседание, проведено на 08.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 46-то извънредно заседание, проведено на 05.11.2018 г.

Решения на ОбС взети на 45-то редовно заседание, проведено на 15.10.2018 г.

Решения на ОбС взети на 44-то редовно заседание, проведено на 30.08.2018 г.

Решения на ОбС взети на 43-то редовно заседание, проведено на 26.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 42-ро извънредно заседание, проведено на 17.07.2018 г.

Решения на ОбС взети на 41-во редовно заседание, проведено на 27.06.2018 г.

Решения на ОбС взети на 40-то редовно заседание, проведено на 28.05.2018 г.

Решения на ОбС взети на 39-то редовно заседание, проведено на 26.04.2018 г.

Решения на ОбС взети на 38-мо редовно заседание, проведено на 22.03.2018 г.

Решения на ОбС взети на 37-мо редовно заседание, проведено на 22.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 36-то извънредно заседание, проведено на 13.02.2018 г.

Решения на ОбС взети на 35-то редовно заседание, проведено на 30.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 34-то извънредно заседание, проведено на 05.01.2018 г.

Решения на ОбС взети на 33-то редовно заседание, проведено на 14.12.2017 г.

Решения на ОбС взети на 32-ро редовно заседание, проведено на 09.11.2017 г.

Решения на ОбС взети на 31-во тържествено заседание, проведено на 18.10.2017 г.

Решения на ОбС взети на 30-то редовно заседание, проведено на 31.08.2017 г.

Решения на ОбС взети на 29-то редовно заседание, проведено на 27.07.2017 г.

Решения на ОбС взети на 28-мо редовно заседание, проведено на 29.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 27-мо редовно заседание, проведено на 01.06.2017 г.

Решения на ОбС взети на 26-то извънредно заседание, проведено на 26.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 25-то извънредно заседание, проведено на 18.05.2017 г.

Решения на ОбС взети на 24-то редовно заседание, проведено на 27.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 23-то заседание, проведено на 20.04.2017 г.

Решения на ОбС взети на 22-ро редовно заседание, проведено на 30.03.2017 г.

Решения на ОбС взети на 21-во редовно заседание, проведено на 28.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 20-то извънредно заседание, проведено на 01.02.2017 г.

Решения на ОбС взети на 19-то редовноно заседание, проведено на 19.01.2017 г.

Решения на ОбС взети на 18-то извънредно заседание, проведено на 21.12.2016 г.

Решения на ОбС взети на 17-то изнесено заседание, проведено на 02.12.2016 г.