Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Декларация чл.14 - имотна декларация;
Декларация чл.27 - добавяне на ТЕЛК и основно жилище;
Декларация чл.32, ал.1 - данък върху наследствата;
Декларация чл.49, ал.3 - придобиване на имущества;
Декларация чл.54, ал.1 - лек автомобил до 3,5 тона;
Декларация чл.54, ал.4 - въздухоплавателно средство;
Декларация чл.54, ал.4 - плавателно средство;
Декларация чл.54, ал1 - без леки автомобили;
Декларация чл.61н - патентен данък;
Декларация чл.61р, ал.5 - туристически данък;
Декларация чл.71, т.1 - частично освобождаване ТБО;
Декларация чл.72, т.2 - частично освобождаване от ТБО;
Декларация чл.117 - такса куче;
Заявление за закриване на партида;
Искане за данъчна оценка;
Искане за издаване на документ;