Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Ски писта в местността Кошу баир;
Център за изкуство и занаяти /Музейна сбирка/ - гр. Вълчи дол;
Стаи за гости "Зебра", гр. Вълчи дол; за контакт:  Петромир Петров 0887/392-590;
Къща за гости "Каменни двори", с. Ген. Киселово; за контакт: Николай Желев - 0888/401-547;
Спортен комплекс "Петко Сираков";
Къща за гости "Фамилия", с. Искър;  за контакт: Георги Ангелов - 0882/804-808