Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

2023 - Тригодишна прогноза І част;
2022 - Тригодишна прогноза ІІ част;
2022 - Тригодишна прогноза І част;
2021 - Тригодишна прогноза ІІ част;
2021 - Тригодишна прогноза І част;
2020 - Тригодишна прогноза IІ част;
2020 - Тригодишна прогноза І част;
2019 - Тригодишна прогноза IІ част;
2019 - Тригодишна прогноза І част;
2018 - Тригодишна прогноза.