Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ЕДИНАДЕСЕТО редовно заседание на ОбС  / 21.06.2024 г.
ДЕСЕТО редовно  заседание на ОбС/ 23.05.2024 г.
ДЕВЕТО редовно  заседание на ОбС / 26.04.2024 г.
8 редовно заседание на Общински съвет - ПОКАНА РД 6100- 64/ 08.03.2024 г.
Седмо редовно заседание - 16.02.2024 г. - ПОКАНА РД 6100-50/09.02.2024 г.
6 редовно заседание на Общински съвет - 24.01.2024 г.
5 извънредно заседание на Общински съвет - 28.12.2023 г.
4 редовно заседание на Общински съвет - 13.12.2023 г.
3 редовно заседание на Общински съвет - 30.11.2023 г.
2 редовно заседание на Общински съвет - 17.11.2023 г.
Общински съвет Вълчи дол Мандат 2019-2023 г. ще проведе извънредно заседание на 08 ноември 2023 г. в 10:00 часа в Актова зала на СУ "Васил Левски", гр. Вълчи дол.
59 редовно заседание на Общински съвет - 19.09.2023 г.
 58 редовно заседание на Общински съвет - 31.08.2023 г.
 57 редовно заседание на Общински съвет - 24.07.2023 г.
 56 редовно заседание на Общински съвет - 27.06.2023 г.
 55 извънредно заседание на Общински съвет - 15.06.2023 г.
 54 редовно заседание на Общински съвет - 16.05.2023 г.
 53 извънредно заседание на Общински съвет - 09.05.2023 г.
 52 редовно заседание на Общински съвет - 11.04.2023 г.
 51 редовно заседание на Общински съвет - 28.02.2023 г.
 50 извънредно заседание на Общински съвет - 23.02.2023 г.
 49 редовно заседание на Общински съвет - 31.01.2023 г.
 48 извънредно заседание на Общински съвет - 16.01.2023 г.
 47 редовно заседание на Общински съвет - 15.12.2022 г.
 46 редовно заседание на Общински съвет - 24.11.2022 г.
 45 редовно заседание на Общински съвет - 31.10.2022 г.
 44 извънредно заседание на Общински съвет - 19.10.2022 г.
 43 редовдно заседание на Общински съвет - 20.09.2022 г.
 42 редовдно заседание на Общински съвет - 30.08.2022 г.
 41 редовдно заседание на Общински съвет - 26.07.2022 г.
 40 редовдно заседание на Общински съвет - 28.06.2022 г.
 39 редовдно заседание на Общински съвет - 31.05.2022 г.