Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

 Държавна Агенция "Електронно управление"

Единен портал за електронни административни услуги

 

Плащането на електронните административни услуги може да бъде извършено на:

УниКредит Булбанк

IBAN:BG78UNCR70008423478763
BIC: UNCRBGSF
КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ: 448007

 

Идентификатор на услуга : 2033
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2110
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2000
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2039
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2034
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2092
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2038
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2016
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 1997
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2134
Последна актуализация : 28.06.2021
 
Идентификатор на услуга : 2133
Последна актуализация : 28.06.2021
 
Идентификатор на услуга : 2128
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2108
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2104
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2056
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2076
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2057
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2109
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2075
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2017
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2037
Последна актуализация : 06.01.2021
 
 
Идентификатор на услуга : 2036
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2390
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2040
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2
Последна актуализация : 14.06.2021
 
Идентификатор на услуга : 1994
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2053
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2132
Последна актуализация : 07.01.2021