Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Разяснителна кампания за изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предлагаме възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри...

Прочети повече...

<td"> 

<tdstyle="width: 57px;">

 31.03.2023г.  ЗАПОВЕД №23-291 относно употребата на алкохол в изборния ден;
  Списък на заличените лица;
 20.02.2023г.   Покана за консултации;
 20.02.2023г.
 20.02.2023г.   ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК СИК 030900012;
15.02.2023г.

3 А П 0 В Е Д № 23-114/15.02.2023 г. относно местата за обявяване на избирателните списъци;

 08.02.2023г.   3 А П 0 В Е Д № 23-99/08.02.2023 г. относно образуването на СИК;