Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда


Заповед №78/09.02.2012; Прочети...


Заповед №88/14.02.2012; Прочети...


Вътрешни правила за за подаване и разглеждане на предложения и сигнали в Община Вълчи дол; Прочети...


Европейски кодекс за добро поведение на администрацията; Прочети...


Регистър за подаване на сигнали