Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

 

 

 Държавна Агенция "Електронно управление"

Единен портал за електронни административни услуги

Плащането на електронните административни услуги може да бъде извършено на:

УниКредит Булбанк

IBAN  BG78 UNCR 7000 8423 4787 63

BIC НА БАНКАТА UNCRBGSF 

 
Идентификатор на услуга : 1994
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Идентификатор на услуга : 2058
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 1992
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2001
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2061
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2046
Последна актуализация : 05.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2517
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2064
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2083
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2114
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2063
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2066
Последна актуализация : 05.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2068
Последна актуализация : 07.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 1996
Последна актуализация : 04.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2100
Последна актуализация : 21.12.2020
 
 
Идентификатор на услуга : 2112
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2130
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 1989
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2027
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2007
Последна актуализация : 05.01.2021
 
 
Идентификатор на услуга : 2122
Последна актуализация : 05.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2084
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2119
Последна актуализация : 17.12.2020
 

Идентификатор на услуга : 2060
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2006
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2115
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2117
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2113
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2116
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2025
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2029
Последна актуализация : 05.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2099
Последна актуализация : 08.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2054
Последна актуализация : 11.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2023
Последна актуализация : 08.01.2021
 

Идентификатор на услуга : 2018
Последна актуализация : 08.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2082
Последна актуализация : 11.01.2021