Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Бюджет за 2024 г.; (Публикуван на 05.03.2024 г.)
Бюджет за 2023 г.; (Публикуван на 20.09.2023 г.)
Бюджет за 2022 г.; (Публикуван на 13.05.2022 г.)
Бюджет за 2021 г.; (Публикуван на 15.03.2021 г.)
 Бюджет за 2020 г.; (Публикуван на 10.02.2020 г.)
Бюджет за 2019 г.; (Публикуван на 08.02.2019 г.)
Бюджет за 2018 г.; (Публикуван на 09.02.2018 г.)
Бюджет за 2017 г.;
Бюджет за 2016 г.;
Бюджет за 2015 г.;