Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

07.10.2022г.

3 А П 0 В Е Д № 1025/07.10.2022 г. относно продажбата и употребата на алкохол в изборния ден;

 15.09.2022

  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 9 октомври 2022 г.

16.09.2022г.

3 А П 0 В Е Д № 899/16.09.2022 г. относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания:;

 15.09.2022

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК, СЕКЦИЯ № 012

 15.09.2022   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК, СЕКЦИЯ № 01, ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ
 08.09.2022

   3 А П 0 В Е Д№ 844 Гр.Вълчи дол - 07.09.2022 година, относно местата за  обявяване списъци;

 02.09.2022 г.

  ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК), при провеждането на частични избори за Кмет на Община Вълчи дол на 09 октомври 2022 година

 02.09.2022 г.    3 А П 0 В Е Д № 828/02.09.2022 г. относно образуване на избирателни секции;