Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК

 

ПУБЛИКУВАНО НА: 05.02.2024г. /понеделник/

ВАЛИДНО ДО: 19.02.2024г. /понеделник/

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел МДТНП на Община Вълчи дол, стая 209 от 08,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно в съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно 5911връчен.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Вид на документа

318-02.02.2024

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

АУЗ№5911-1/28.12.2023г.

319-02.02.2024

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХРИСТОВ

АУЗ№5912-1/28.12.2023г.

320-02.02.2024

ПЕТРАНКА ВИТАНОВА ВАСИЛЕВА

АУЗ№5919-1/28.12.2023г.

321-02.02.2024

ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА

АУЗ№5921-1/28.12.2023г.

322-02.02.2024

СВЕТЛАНА КОЛЕВА МИХАЛЕВА

АУЗ№5913-1/28.12.2023г.

323-02.02.2024

РОСИЦА СЕРГЕЕВА КОЛЕВА

АУЗ№5968-1/28.12.2023г.

324-02.02.2024

СИЙКА КИРЧЕВА ЖЕЧЕВА

АУЗ№5950-1/28.12.2023г.

325-02.02.2024

НЕДЯЛКО ИВАНОВ ИВАНОВ

АУЗ№5907-1/28.12.2023г.

326-02.02.2024

СЕВИНЧ АХМЕДОВ ЗЮЛЯБИД

АУЗ№5861-1/28.12.2023

327-02.02.2024

ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

АУЗ№5900-1/28.12.2023г.

328-02.02.2024

ВЕСЕЛИН ГИНЧЕВ АНГЕЛОВ

АУЗ№5872-1/28.12.2023г.

329-02.02.2024

АСЕН ЯНКОВ ИЛИЕВ

АУЗ№5928-1/28.12.2023г.

330-02.02.2024

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

АУЗ№5882-1/28.12.2023г.

331-02.02.2024

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА НЯГОЛОВА

АУЗ№5924-1/28.12.2023г.

332-02.02.2024

КОЙЧО ХРИСТОВ КОЙЧЕВ

АУЗ№5927-1/28.12.2023г.

333-02.02.2024

РЕМЗИ ТАЛИПОВ ЮЗЕИРОВ

АУЗ№5930-1/28.12.2023г.

334-02.02.2024

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

АУЗ№5897-1/28.12.2023г.

335-02.02.2024

РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

АУЗ№5971-1/28.12.2023г.

336-02.02.2024

НИКОЛАЙ МИРЕВ ТОДОРОВ

АУЗ№5958-1/28.12.2023г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 05.02.2024г. до 19.02.2024г. /вкл./