Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ПУБЛИКУВАНО НА: 13.04.2024г.         

ВАЛИДНО ДО: 27.05.2024г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел МДТНП на Община Вълчи дол, стая 209 от 08,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно в съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Вид на документа

111.26.04.2024

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ИВАНОВА

АУЗ№6350-1/27.03.2024Г.

112.26.04.2024

КРАСЕН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

АУЗ№6337-1/27.03.2024Г.

113.26.04.2024

ИВО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

АУЗ№6400-1/28.03.2024Г.

114.26.04.2024

ВАСИЛ ДЕЯНОВ КОСТОВ

АУЗ№6423-1/28.03.2024Г.

115.26.04.2024

ВАСИЛКА РАШКОВА ИЛИЕВА

АУЗ№6287-1/27.03.2024Г.

116.26.04.2024

СТЕФАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

АУЗ№6258-1/25.03.2024Г.

117.26.04.2024

РОСИЦА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА

АУЗ№6415-1/28.03.2024Г.

118.26.04.2024

БОРИС НИКОЛАЕВ БОРИСОВ

АУЗ№6416-1/28.03.2024Г.

119.26.04.2024

АПТУЛА ИБРЯМ ТЕФИК

АУЗ№6235-1/25.03.2024Г.

120.26.04.2024

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА

АУЗ№6322-1/27.03.2024Г.

121.26.04.2024

ДИАНА ДИМИТРОВА ЮРУКОВА

АУЗ№6270-1/25.03.2024Г.

122.26.04.2024

ВАСВИ ЕРОЛ ВАСВИ

АУЗ№6428-1/28.03.2024Г.

123.26.04.2024

АЛИ ЮСЕИНОВ АЛИЕВ

6360-1/28.03.2024Г.

124.26.04.2024

ИВАН НЕДКОВ КРЪСТЕВ

6394-1/28.03.2024Г.

125.26.04.2024

МАГДАЛЕНА КОЛЕВА ДОБРЕВА

6405-1/28.03.2024Г.

126.26.04.2024

СТЕФАНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

6411-1/28.03.2024Г.

127.26.04.2024

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

6410-1/28.03.2024Г.

128.26.04.2024

ЗЛАТИН ИВАНОВ ДИМОВ

6392-1/28.03.2024г.

129.26.04.2024

ИВЕЛИН ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ

6421-1/28.03.2024Г.

130.26.04.2024

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СКОПЧАНОВ

6378-1/28.03.2024Г.

131.26.04.2024

СВЕТОМИР ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

6277-1/27.03.2024Г.

132.26.04.2024

МИЛЕНА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА

6339-1/27.03.2024Г.

133.26.04.2024

НАЗЪМ МУСТАФОВ МУСТАФОВ

6286-1/27.03.2024Г.

134.26.04.2024

БОРИС ВАСИЛЕВ БОРИСОВ

6380-1/28.03.2024Г.

135.26.04.2024

СТИЛИЯН ИЛКОВ НИНОВ

6351-1/27.03.2024Г.

136.26.04.2024

СИЛВИЯ ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА

6349-1/27.03.2024Г.

137.26.04.2024

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

6342-1/27.03.2024Г.

138.26.04.2024

СВЕТЛИН ПЕТРОВ СЛАВОВ

6282-1/27.03.2024Г.

139.26.04.2024

СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ХРИСТОВ

6376-1/27.03.2024Г.

140.26.04.2024

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕТРОВ

6333-1/27.03.2024Г.

141.26.04.2024

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

6313-1/27.03.2024Г.

142.26.04.2024

СТЕФАН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

6307-1/27.03.2024Г.

143.26.04.2024

РОСИЦА ЯНКОВА ИЛИЕВА

6325-1/27.03.2024Г.

144.26.04.2024

СТАНИМИР СИМЕОНОВ МИХАЙЛОВ

6303-1/27.03.2024Г.

145.26.04.2024

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА

6304-1/27.03.2024Г.

146.26.04.2024

ЖАНА КАЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

6309-1/27.03.2024Г.

147.26.04.2024

ХРИСТИНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

6291-1/27.03.2024Г.

148.26.04.2024

ВАЛЕНТИН ЗАХАРИЕВ ЛИПЧЕВ

6367-1/28.03.2024Г.

149.26.04.2024

ЗДРАВКА КОСТОВА ДОБРЕВА

6330-1/27.03.2024Г.

150.26.04.2024

СВЕТЛА МИТКОВА МИХАЛЕВА

6366-1/28.03.2024Г.

151.26.04.2024

ЮКСЕЛ ТАЛИПОВ АПТУЛОВ

6290-1/27.03.2024Г.

152.26.04.2024

МЛАДЕН ВЕЛИКОВ ДОБРЕВ

6300-1/27.03.2024Г.

153.26.04.2024

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ

6323-1/27.03.2024Г.

154.26.04.2024

ЕЛЕНА РАШКОВА НАЧКОВА

6368-1/28.03.2024Г.

155.26.04.2024

НЕДЖДИН АЛИ МЕХМЕД

6387-1/28.03.2024Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 13.05.2024г. до 27.05.2024г. /вкл./