Във връзка с реализирането на дейностите по проект „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“, оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура „Малка грантова схема "Създаване на работни места", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.. 

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за назначаване като координатор     на Център за иновативни обществени услуги гр. Вълчи дол, във връзка с реализирането на дейностите по проект „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“, оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура „Малка грантова схема "Създаване на работни места", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г..:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1.       Основни изисквания

 

          да са физически лица;

 

          да имат висше образование - завършена образователна степен магистър, специалност Психолог;

 

          да имат професионален опит не по-малък от 3 години в областта на намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи;

 

          да познават нормативната уредба в областта на намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи;

 

         да притежават компютърна грамотност;

 

         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

         да не са в конфликт на интереси;

 

         да не са участвали в разработването на проект „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“, оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура „Малка грантова схема "Създаване на работни места", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

1.2.Специфични изисквания

 

Ще се счита за предимство:

 

          да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

 

         да познават местните уязвими общности в община Вълчи дол, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца и лица с увреждания;

 

          да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи.

 

2.        Условия на поканата

 

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1.1 квалификация и опит, не по-късно от 16:00 ч. на 06.03.2023г.

 

Заинтересуваните могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09:00 до 16,00 часа.

 

Документите могат да се изпращат:

 

-                      по електронен път на адрес: oba@Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1            

                     

 

 

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

 

 

 

 


 

 

Additional information