Във връзка с реализирането на дейностите по проект „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“, оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура „Малка грантова схема "Създаване на работни места", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

 

 Дейност: „Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост“;

Позиция: Координатор на Център за иновативни обществени услуги гр. Вълчи дол

 

 Заинтересованите лица следва да изпратят професионална автобиография с подробно описание на необходимата квалификация и опит, не по-късно от 16:00 ч. на 06.03.2023г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

  • по електронен път на адрес: оbа@valchidТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 Подбора на кандидата протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
  • Събеседване.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

ВАЖНО!!!  Място, ден и час на провеждане на събеседването са:

 

гр.Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ 1, на 07.03.2023 г.(вторник) от 11:00 часа в зала „Заседателна“ на Общинска администрация Вълчи дол.

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати до 3 (три) дневен срок от провеждането на събеседването.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

 

 

Additional information