На 27.11.2023г. от 10:00ч., в сградата на Културния дом - заседателната зала, етаж 2, Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе събеседване с подалите заявление – декларация през м. Ноември 2023г.

 

Additional information