На 28.08.2023 г. от 10:30 часа, часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол, находяща се в град Вълчи дол, площад «Христо Ботев» №1, етаж първи, се проведе пресконференция по Проект „Грижа в дома на община Вълчи дол“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0201-C01, който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

 

Прочети повече...

Виж снимки...

Проектът „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома съфинансирана от Европейския съюз

Additional information