Уважаеми Колеги, Приятели и Партньори
Община Вълчи дол съвместно със сдружение „Форум гражданско общество“ от град Варна реализира Договор Д-34-31 / 24.02.2022 г., No BG16M1OP002-2.009-0012, Проект „Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол“...

Прочети повече...

Програма за конференция.

Договор Д-34-31 / 24.02.2022 г., № BG16M1OP002-2.009-0012. Проект „Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските  структурни и инвестиционни фондове.
www.eufunds.bg

 

Additional information