НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ – 1907“ град Вълчи дол, община Вълчи дол е в процес на изпълнение на проект „Развитие и популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения...

Прочети повече...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Additional information