Одобрен е проектът на Община Вълчи дол „Укрепване на общинския капацитет в Община Вълчи дол“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет.

Очаква се в най- кратък срок да бъде подписан Административния договор, с което ще започне изпълнението на проекта.

Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на територията на община Вълчи дол, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Предоставянето на интегрирана подкрепа на Общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението от всички 22 населени места на територията на община Вълчи дол.

 

Additional information