По инициатива на част от жителите на град Вълчи дол, Културният дом в града бе домакин на среща-разговор с общинските съветници.

Тема на обсъждането бе инвестиционното намерение на компания „Добротич Уинд” АД за изграждането на ветроенергиен парк на територията на община Вълчи дол.

В началото на месец декември в Община Вълчи дол бе входирано заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план от „Добротич Уинд” АД.

На 47-то редовно заседание на Общински съвет, по настояване на част от жителите на общината, докладната по заявлението на фирмата за издаване на решение за изработване на проект за ПУП бе включена в дневния ред на заседанието и бе гласувана.

Решението на Общинският съвет е върнато от областния управител на Варна.

Предстои заявлението на фирмата да бъде разгледано от Общински съвет – Вълчи дол в законоустановения срок.

 

 

Additional information