Уважаеми граждани, във връзка с годишното приключване на касите и уточнение с годишното приключване за 2022г на банка „УниКредит Булбанк“ Ви уведомяваме, че разплащанията на данъци, такси и всички видове услуги към Отдел „Местни данъци и такси и неданъчни приходи“ (МДТНП) ще се осъществяват по следния начин:

 

  1. До 22.12.2022г ще бъде възможно плащане на касите в брой и чрез POS – терминал, както и извършването на всички услуги към отдел „МДТНП“
  2. На 23.12.2022г. до 09:30 часа ще бъде възможно плащане в брой чрез POS – терминал, от 09:30 часа до 15:00 часа – плащане само чрез POS – терминал, както и извършването на всички услуги към отдел „МДТНП“
  3. На 29.12 и 30.12.2022г. няма да се извършват плащания на касите на Отдел „Местни данъци и такси и неданъчни приходи“, както и няма да се извършват услуги към отдел „МДТНП“

 

                             Отдел „Местни данъци и такси и неданъчни приходи“

 

Additional information