На 22.12.2022г. от 10:00ч., в сградата на Община Вълчи дол - заседателната зала, етаж 1, Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе събеседване с подалите заявление – декларация през м. Декември  2022г.

 

Additional information