На 10.11.2022 г., в интервала от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради отдел "Местни данъци и такси" няма да работи с граждани. Услугите "Онлайн проверка за данъчни задължения" и справките за КАТ няма да бъдат достъпни.

 

Additional information