На 04.11.2022 г., в интервала от 08:00 ч. до 10:00 ч., е възможно да има забавяне при ползване на услугата "Онлайн проверка за данъчни задължения" и справките за КАТ. Проблемът може да възникне, поради въвеждането на нова система за информационна сигурност.

 

Additional information