За четвърти пореден път Община Вълчи дол бе отличена с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Церемонията по награждаването на общините-отличници се състоя в рамките на Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Председателят на Общински съвет  - Димитър Тодоров  получи кристалния дванадесетостен - символизиращ 12-те принципа на добро управление от министър Явор Гечев.

Присъждането на престижното звание става след обстоен анализ на прилагането в общинската администрация на 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа - честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност.

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество. Въз основа на подадените документи от общините, резултатите от анкетно проучване сред гражданите им и докладите на независими експерти, Комисията за присъждане на Етикета взе решение общо 22 български общини да получат Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Общините, удостоени с високия приз тази година, са: Ардино, Банско, Берковица, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, Доспат, Каспичан, Кнежа, Костинброд, Левски, Ловеч, Павликени, Поморие, Раковски, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян Търговище.Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на местните власти за формиране и прилагане на по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление.

Към настоящият момент са проведени общо шест процедури за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, като Община Вълчи дол бе удостоена с приза през 2015, 2017, 2020  и 2022 година.

Четирите последователни присъждания на Етикета са признание за усилията на Общинска администрация - Вълчи дол за успешното прилагане на  12-те принципа за добро демократично управление.

 

 

Стилияна Иванова

Директор ИПХД

Additional information