Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата:    „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция за здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” (позиция медицинска сестра)...

Прочети повече...

 

 

Additional information