Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата:    „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция за здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” (позиция медицинска сестра) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

 • Основни изисквания
 • да са физически лица;
 • да имат висше образование - завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 години в областта на здравните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи майки;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея” на

община Вълчи дол

 • Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Вълчи дол, техните културни особености език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи.

 

 1. Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 14.00 ч. на 26.10.2022г.

Заинтересуваните могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

 • по електронен път на адрес: oba@valchidol.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

Additional information