Проект „Подкрепи ме за да успея“ включва в себе си един интегриран подход при решаване на социални проблеми за деца и семейства. В него се обхващат както образователната, така и здравната система, здравното обслужване и грижата за децата и най-вече социалната подкрепа на семействата в риск и техните деца. Основната идея на проекта е да се предостави комплексен вид услуги в общността за деца от 0 до 7 г. и е насочен към уязвимите групи в ...

Прочети повече...

Additional information