На 29.08.2022г. от 10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол - заседателна зала, ет.1, Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. Август 2022г.

 

Additional information