Уважаеми Колеги, Приятели и Партньори
Община Вълчи дол съвместно със сдружение „Форум гражданско общество“ от град Варна реализира Договор Д-34-31 / 24.02.2022 г., No BG16M1OP002-2.009-0012, Проект „Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол“...

Прочети повече...

Програма за конференция.

Договор Д-34-31 / 24.02.2022 г., № BG16M1OP002-2.009-0012. Проект „Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските  структурни и инвестиционни фондове.
www.eufunds.bg

 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предлагаме възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри...

Прочети повече...

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Вълчи дол изпълнява проект  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0012-C01 с наименование „ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г...

Прочети повече...

  Заявлениеза предоставяне на компостери по проект на ОПОС-2023 г.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“. ДОГОВОР № BG16M1OP002-2.009-0012-C01. ПРОЕКТ „ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

 www.eufunds.bg

 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предлагаме възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:


    * Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 23.03.2023 (четвъртък) в 19:00 ч.:


Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [1]

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams [2] | Join on the web [3]

Learn More [4] | Meeting options [5]

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    * Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 24.03.2023 г. (петък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 24.03.2023 г. (петък) в 19:00 ч.:


Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [6]

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams [7] | Join on the web [8]

Learn More [4] | Meeting options [9]

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    * Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 25.03.2023 г. (събота) в 10:00 ч.:


Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [10]

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams [11] | Join on the web [12]

Learn More [4] | Meeting options [13]

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    * Предмет: Дистанционно обучение за
работа с машина за гласуване за РИК 03 –
Варна

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.03.2023 г. (неделя)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 26.03.2023 г. (неделя) в 10:00 ч.:


Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting [14]

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams [15] | Join on the web [16]

Learn More [4] | Meeting options [17]

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

При нужда от съдействие, моля да се
обърнете към следните администратори
на обученията:

КОНТАКТИ АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ваня Тодорова

0878 806 778

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дарина Неделчева

0878 979 657

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Председател на РИК 03 – Варна

Велин Жеков

Тел.: 0882 333 095

Darina Nedelcheva

Project manager

1510 Sofia, Bulgaria

9 Vladimir Vazov Blvd

Tel: 02/ 9030 031

+359 886 83 70 77

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://www.ciela.net [18]Links:
------
[1] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3b032c52-649812bc-3b04701f-ac1f6b7a7d18-c2c0f413e734f7f4&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjVhMGZiMTEtOTI0Yi00NzE4LWE2ZjQtMDBlYTgyMjI0OGE5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[2] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=961469ba-c98f5754-961335f7-ac1f6b7a7d18-8a620d4f87f873cb&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[3] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=48853a54-171e04ba-48826619-ac1f6b7a7d18-c169826e88a8ac0b&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[4] https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
[5] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=965e982f-c9c5a6c1-9659c462-ac1f6b7a7d18-c8d869107fce4adc&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_ZjVhMGZiMTEtOTI0Yi00NzE4LWE2ZjQtMDBlYTgyMjI0OGE5%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[6] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c09294a7-9f09aa49-c095c8ea-ac1f6b7a7d18-bd83e392164e1df8&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MDEwMDI5OGMtZTlhYy00NTUwLWI0MmEtNDBjNDZjYmY2ZDM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[7] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6eeea284-31759c6a-6ee9fec9-ac1f6b7a7d18-96bf5ca7191ef2e9&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[8] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c5037683-9a98486d-c5042ace-ac1f6b7a7d18-70f8332b547d243d&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[9] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=82ed33ef-dd760d01-82ea6fa2-ac1f6b7a7d18-ed5148fac839c415&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_MDEwMDI5OGMtZTlhYy00NTUwLWI0MmEtNDBjNDZjYmY2ZDM5%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[10] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7797c2df-280cfc31-77909e92-ac1f6b7a7d18-63d0115814a4323f&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MzUyZmZkYjItZTdkMy00ZTJlLWFjMjUtMWY0OWE0Njg4YWIy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[11] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b9015956-e69a67b8-b906051b-ac1f6b7a7d18-b96c20d2dee337d7&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[12] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1f0c4213-40977cfd-1f0b1e5e-ac1f6b7a7d18-8faec94be3597892&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[13] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6f29992c-30b2a7c2-6f2ec561-ac1f6b7a7d18-5447a788654b0666&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_MzUyZmZkYjItZTdkMy00ZTJlLWFjMjUtMWY0OWE0Njg4YWIy%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[14] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0102a0ac-5e999e42-0105fce1-ac1f6b7a7d18-b910c5ae766e4cd5&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ODIzOGFmYWUtNThiMi00NjY1LWE5MzMtYzA5OTdkY2JjOGJm%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%2522%257d
[15] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3cba3f13-632101fd-3cbd635e-ac1f6b7a7d18-0c25cbb925726a1f&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-teams%2Fdownload-app
[16] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=31d1ff75-6e4ac19b-31d6a338-ac1f6b7a7d18-07e39a1e4eff759d&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fmicrosoft-teams%2Fjoin-a-meeting
[17] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b1b884a1-ee23ba4f-b1bfd8ec-ac1f6b7a7d18-39b28fbc833ea9b5&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2FmeetingOptions%2F%3ForganizerId%3Dcce5c980-efcb-4a07-9b25-e61b729fd14b%26tenantId%3D9b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%26threadId%3D19_meeting_ODIzOGFmYWUtNThiMi00NjY1LWE5MzMtYzA5OTdkY2JjOGJm%40thread.v2%26messageId%3D0%26language%3Den-US
[18] https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6590f5d2-3a0bcb3c-6597a99f-ac1f6b7a7d18-7ef921482bd31732&q=1&e=8ccefa65-f501-4186-a309-1cd3f53a0947&u=http%3A%2F%2Fwww.ciela.net%2F

ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Вълчи дол изпълнява проект  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0012-C01 с наименование „ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Във връзка с гореизложеното, Община Вълчи дол  Ви уведомява, че предоставя безвъзмездно пластмасови компостери за събиране и използване на третиране на битовите отпадъци които се генерират в семейството, домакинството, институцията на територията на община Вълчи дол.

Компостът може да се ползва от семейството/домакинството, но може и да се предоставя на Община Вълчи дол, която ще го събира и извозва по график до определена за целта площадка.

За безвъзмездно предоставяне на пластмасови компостери е необходимо да се подаде Заявление (по образец) в Информационен център на Общинска администрация Вълчи дол: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, партер.

Информационният център е с работно време, както следва:

08:00 часа до 17:00 часа в рамките на работните дни от седмицата.

Самото Заявление (по образец) може да се получи от Информационен център на Общинска администрация Вълчи дол: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, партер.

За повече информация може да се обръщате към г-жа Диана Петрова, началник отдел „Устройство на територията и управление на общинска собственост“ при Общинска администрация Вълчи дол.

 

Екип за управление на проекта

 

  Заявлениеза предоставяне на компостери по проект на ОПОС-2023 г.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“. ДОГОВОР № BG16M1OP002-2.009-0012-C01. ПРОЕКТ „ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

 www.eufunds.bg

Additional information