Държавна Агенция "Електронно управление"

 

Плащането на електронните административни услуги може да бъде извършено на:

УниКредит Булбанк

IBAN  BG78 UNCR 7000 8423 4787 63

BIC НА БАНКАТА UNCRBGSF 

 

Идентификатор на услуга : 2033
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2110
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2000
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2039
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2034
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2092
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2038
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2016
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 1997
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2134
Последна актуализация : 28.06.2021
 
Идентификатор на услуга : 2133
Последна актуализация : 28.06.2021
 
Идентификатор на услуга : 2128
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2108
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2104
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2056
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2076
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2057
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2109
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2075
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2017
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2037
Последна актуализация : 06.01.2021
 
 
Идентификатор на услуга : 2036
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2390
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2040
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2
Последна актуализация : 14.06.2021
 
Идентификатор на услуга : 1994
Последна актуализация : 12.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2053
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2132
Последна актуализация : 07.01.2021
 
 
 

Additional information