Държавна Агенция "Електронно управление"

 

Плащането на електронните административни услуги може да бъде извършено на:

УниКредит Булбанк

IBAN  BG78 UNCR 7000 8423 4787 63

BIC НА БАНКАТА UNCRBGSF 

 

 
Идентификатор на услуга : 9407
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9409
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9412
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9401
Последна актуализация : 21.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9414
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9410
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2131
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2058
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2396
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2395
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2393
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2071
Последна актуализация : 15.12.2020
 
 
 
 

Additional information