П О К А Н А

МК БППМН – Община Вълчи дол  най - учтиво Ви кани да вземете участие  в детския празник                                      “Заедно за талантливите деца на Община Вълчи дол“, на който всяко дете ще може да представи песен, стихотворение или танц .

            Детския празник  ще се проведе  на 28.06.2021г от 10:00 часа,  в спортния  комплекс „Петко Сираков“(стадиона на гр. Вълчи дол).

Желаещите да се включат  в детския празник, следва да заявят  участието си  на  е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или                   на тел. 0885 139 291, най-късно до  21 юни 2021г.                        

Право на участие имат деца на възраст от 2-14г.

Всяко дете е уникално, неповторимо и има право на шанс за изява!

 

Ще се радваме да се срещнем!

 

Заявка за участие - сбъднати мечти 

 

 

 

 

 

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 

Община Вълчи дол,  за поредна година предприема инициатива за седмицата на гората , под мотото „Гората е здраве!“.
Нека научим децата си на грижа и любов към природата. 

Да им покажем, че имат избор, че могат да променят към по- добро, света, в който живеем!

 Че могат да изградят света, за който мечтаят. 

Ние не засаждаме дървета, засаждаме бъдеще, засаждаме вяра, надежда и мечти в сърцата на децата.

Призоваваме желаещите да се присъединят на 10 и 11 април 2021година, начало 10:00 часа.

Мястото се намира в посока гр. Вълчи дол към с. Брестак, има поставена табела!

Носете си прави лопати и храна.

Лице за контакти : Николинка Сярова, GSM: 0885 139 291

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МК БППМН / - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

МК БППМН се формира на основание чл. 2, ал. 1 от Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБ ППМН/.

Местната комисия е в помощ на органите на съда, прокуратурата, полицията, длъжностни лица и граждани, която организира възпитателни дела, уведомява родители, отдел“Закрила на детето“ към дирекция ”Социално подпомагане”, прилага възпитателни мерки по чл.1 3 от ЗБППМН и провежда целенасочена работа с деца, имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание.

      Основен приоритет в работата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е осигуряване на благоприятна  среда  за живот и развитие на децата и младежите, чрез  партньорство и съгласувани действия с  различните държавни институции, НПО, бизнес и широката общественост  на община Вълчи дол.

Съставът на МКБППМН се определя със заповед на кмета на общината:

Председател – Живка Иванова- зам. -кмет на Община Вълчи дол

Секретар на МК БППМН– Николинка Сярова

 Членове-  юристи, педагози, социални  работници.

 

Дейността на комисията е насочена към:

– съгласуване на дейността на държавните, обществени, неправителствени организации на територията на общината във връзка с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

– издирване на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви или се нуждаят от помощ и взима мерки за тяхната социална защита и развитие;

– разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани;

– налагане на възпитателни мерки по чл. 13 и чл. 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/;

– консултиране на деца и семейства в риск;

– изготвяне на програми за предотвратяване на извършване на противообществени прояви от децата;

– оказване на помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;

 

Целите на МКБППМН са: осигуряване на благоприятна среда на живот, образование и  личностно развитие за подрастващите, чрез формиране на нравствени ценности,  дух на толерантност и ненасилие, коректни и отговорни междуличностни взаимоотношения  за успешно приобщаване към гражданското общество.

Задачите –превенция на девиантното поведение сред младите хора и създаване на мрежа за популяризиране на добри практики сред родители, учители и институции, свързани с подкрепата им; сътрудничество с  институции , които имат отношение към децата , към здравето и развитието им,  в т. ч. органите на полицията , Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ /ОЗД/; училищни комисии за превениция на противообществените прояви,  обществените възпитатели на МКБППМН и др.

 

Основните дейности на МКБППМН се осъществяват на територията на общината и основно са свързани с превенцията.

Местната комисия има два помощни органа:

Обществени възпитатели

Консултативен кабинет

В Консултативния кабинет  към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, освен  провеждането на индивидуални консултации на децата и техните родители от  психолог , юристи и педагози(които са обществени възпитатели към МКБППМН) се организират мероприятия по линия на:

– гражданско образование;

– превенция на насилието и агресията;

– преодоляване на конфликти;

– превенция на зависимости;

– “Връстници обучават връстници“, в това число: кръгли маси, дискусии, тренинги, решаване на казуси, ролеви игри и други;

– различни програми ангажиращи свободното време на децата през ваканциите, срещи със специалисти, педагогически съветници;

Местната комисия работи с инспектора от Детска педагогическа стая (ДПС), със   социални работници от дирекция „Социално подпомагане“и Отдел „Закрила на детето“, директори на училища, председатели на училищни комисии, педагози и психолози към училищата, родители , обществеността.

 

Дейността на МКБППМН се базира върху следните основни документи:

– Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/;

– Закон за закрила на детето;

– Правилник за детските педагогически стаи;

– Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища – интернати и социално – педагогически интернати;

– Закон за защита на домашното насилие;

– Семеен кодекс;

– Наказателен кодекс.

 

За повече информация:

Николинка Сярова-секретар

Тел. +359 87 820  4588

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Адрес на Консултативния кабинет е:

 гр. Вълчи дол, ул. “Малчика” № 4.

 

 Статут на обществения възпитател;

Статут на Консултативен кабинет;

Правилник за дейността на МК БППМН;

ОТЧЕТна МКБППМНза 2019 г.

Additional information