Протокол - 23.01.2023 г.

  Протокол - 21.09.2022 г и протокол от 23.01.2023 г.

  Протокол - 06.03.2020 г.

  Протокол - 19.04.2017 г.

  Протокол - 16.10.2016 г.

  Протокол - 28.09.2016 г.

     Протокол - 11.07.2016 г.

  Протокол - 20.04.2016 г.

  Протокол - 24.07.2015 г.

 

  Протокол - 05.06.2015 г.

  Протокол - 01.06.2015 г.

  Протокол - 23.03.2015 г.

  Протокол - 10.10.2014 г.

  Протокол - 29.04.2014 г.

  Протокол - 11.04.2014 г.

  Протокол - 25.03.2014 г.

  Протокол - 04.12.2013 г.

  Протокол - 09.09.2013 г.

  Протокол от проведено общо събрание на представителите на Регионално сдружение на общините Аврен. Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, 17.04.2013 г.

Протокол от проведена работна среща на представителите на Регионално сдружение на общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово за изграждане на регионална система за управление на отпадъците 21.11.2012 година;

Протокол от проведена работна среща на представителите на Регионално сдружение на общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово за изграждане на регионална система за управление на отпадъците,06.07.2012 година;

Протокол от проведена работна среща на представителите на Регионално сдружение на общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, 12.04.2012 година;

Протокол от проведена работна среща на представителите на Регионално сдружение на общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово за изграждане на регионална система за управление наотпадъците 29.03.2012 година;


Протокол от общото събрание на регионално сдружението на общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, 06.02.2012 г.

Учредителен протокол 2011 г.

Additional information