ЗА УСЛУГАТА

Домашен социален патронаж е социална услуга за лица, които не могат да организират и задоволяват самостоятелно своите жизнени потребности. Насочена е към доставка на храна, битови и административни услуги, съдействие за получаване на медицинска помощ и за снабдяване с лекарства, съдейства за уреждане на въпроси , свързани с получаване на социални помощи и осъществяването на контакти с близки и приятели на ползвателите на социалната услуга.телефон за контакт:05131-2657
Севдия Сюлейманова

ВЪТЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО КЪМ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Additional information