• Доизграждане битова канализация, канално-помпена станция ромски квартал, подмяна водопровод ромски квартал гр.Вълчи дол
 • „От социални помощи към осигуряване на заетост”
 • „Подкрепа за достоен живот”
 • „Здрави, талантливи и активни граждани на община Вълчи дол”
 • „Регионална програма за заетост Община Вълчи дол”
 • „Възстановяване на сграда на ЦДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа”
 • „Възстановяване на подпорна стена при сградата на кметството в с.Червенци”
 • „Асистенти за хора с увреждания”
 • „Ремонт на ЦДГ-с.Михалич”
 • „Ремонт на ВиК-с.Брестак и с.Караманите”
 • „Възстановяване на тръбен водоскок-с.Бояна”
 • „Ремонт на сграда поликлиника-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт на съществуващ водопровод с.Войводино-гр.Вълчи дол от каптажа до Саръ баир до ПС 1-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонтни дейности в общински училища, ремонт и обзавеждане на ученически столове”
 • „Саниране на ЦДГ„Здравец”-Вълчи дол-ІІ етап”
 • „Енергийно ефективна реконструкция на уличното осветление на Община Вълчи дол”
 • „Корекция на дере в ромски квартал в гр.Вълчи дол, кв.61 и 62”
 • „Отводнителни и укрепителни мероприятия на дере с.Щипско”
 • „Проект "За нашите деца"
 • „Изграждане на канализация гр.Вълчи дол”
 • „Рекултивация и залесяване на сметище гр.Вълчи дол”
 • „Битова канализация гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт на ул."Трети март" гр.Вълчи дол”
 • „Направа битова канализация гр.Вълчи дол”
 • „Микропроект 722-Битова канализация гр.Вълчи дол от О.К.137 до О.К.149”
 • „Ремонт и обзавеждане на компютърни кабинети в общинските училища”
 • „Ремонт на сгради СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол”
 • „Разширение на „Дом за душевно болни мъже”-с.Оборище”
 • „Местна политика за младежка заетост”
 • „Благоустрояване парк до площад "Освобождение" гр.Вълчи дол”
 • „Изграждане и монтиране на осветителни тела на спортна площадка в ОУ с.Стефан Караджа и СОУ гр.Вълчи дол”
 • „Боядисване фасадата на СОУ гр.Вълчи дол”
 • „Водопровод висока зона от ОТ 24 до ОТ 32 гр.Вълчи дол”
 • „Изграждане детска площадка и благоустрояване на парк ул."Никола Вапцаров"-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт църковен храм в гр.Вълчи дол”
 • „Благоустрояване парк до площад "Съби Дичев" гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт на провославен храм "Възнесение Господне"-с.Михалич”
 • „Ремонт покрив на храм в с.Брестак”
 • „Ремонт на фасада и покрив на църковен храм „Св.Св. Кирил и Методий” с.Караманите”
 • „Ремонт на покрив на църковен храм "Св. Дух"-с.Генерал Колево”
 • „Изграждане на парк и детска площадка в с.Стефан Караджа”
 • „Доизграждане и пускане в действие на улично осветление в гр.Вълчи дол”
 • „Изграждане на детска площадка и благоустрояване парк до Младежки дом гр.Вълчи дол”
 • „Доизграждане на улично осветление в селата: Генерал Киселово, Червенци, Брестак, Стефан Караджа и Червенци”
 • „Възстановяване сграда здравна служба с.Брестак и изграждане на подпорна стена при кметство с.Войводино”
 • „Обезопасяване на отводнителен канал с.Генерал Киселово”
 • „Изграждане на водопровод висока зона в гр.Вълчи дол”
 • „Извършване на СМР на ДВУИ с.Оборище”
 • „Канализация на ул.”23-ти септември” и „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Вълчи дол”
 • „Микропроект 20: Възстановяване на настилка на ул.”23-ти септември” и „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонтни работи на СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт на читалище с.Щипско”
 • „Облицовка дере с.Червенци”

Additional information