1. ПК” Бюджет, финанси и инвестиционна политика”:

     председател :  Йордан Стоянов Марков

     членове     :       1. Мехмед Хасанов Хасанов

                              2. Георги Минчев Тронков

                              3. Димитър Стоянов Тодоров

                              4. Галина Маринова Ангелова

 

2. ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба общинска собственост”:

     председател :  Галина Маринова Ангелова

     членове     :     1. Йордан Стоянов Марков

                            2. Живка Великова Чанева

                            3. Пламен Радев Иванов

                            4. Гюлшен Арунова Акифова

 

3. ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”:

     председател :  Йордан Славов Янчев

     членове     :     1. Деспа Маринова Точева

                            2. Данаил Добромиров Йорданов

                            3. Галина Маринова Ангелова

                            4. Йордан Стоянов Марков

 

4. ПК” Образование, култура, спорт и туризъм”:

председател :  Мехмед Хасанов Хасанов

     членове     :       1. Деспа Маринова Точева

                              2. Живка Великова Чанева

                              3. Пламен Радев Иванов

                              4. Георги Минчев Тронков

 

5. ПК”Здравеопазване и социална политика”:

     председател : Живка Великова Чанева

     членове     :       1. Деспа Маринова Точева

                              2. Пламен Радев Иванов

                              3. Йордан Славов Янчев

                              4. Айлин Нежмединова Аптулова

 

            6. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

  председател :  Пламен Радев Иванов

     членове     :   1. Йордан Славов Янчев

                          2. Гюлшен Арунова Акифова

                          3. Димитър Стоянов Тодоров

                          4. Мехмед Хасанов Хасанов

Additional information