Кмет на Община Вълчи дол: Калоян Красимиров Цветков

Additional information