МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОПР 2014 - 2020;

Годишен доклад за 2019г. на ОПР 2014-2020г.;

Общински план за развитие 2014-2020

Общинският план за развитие на община Вълчи дол за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности и ресурси на общината.Прочети повече...

     Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Вълчи дол 2014-2020 г. Прочети повече...

     Програма за реализация на Общински план за развитие на община Вълчи дол 2014-2020 г.  Прочети повече...

     Общински план за развитие на община Вълчи дол 2007-2013 г.  Прочети повече...За да прочетете документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader, който може да изтеглите оттук.

Additional information