Бюджет за 2023 г.; (Публикуван на 20.09.2023 г.)

 

Бюджет за 2022 г.; (Публикуван на 13.05.2022 г.)

 

Бюджет за 2021 г.; (Публикуван на 15.03.2021 г.)

 

Бюджет за 2020 г.; (Публикуван на 10.02.2020 г.)

 

Бюджет за 2019 г.; (Публикуван на 08.02.2019 г.)

 

Бюджет за 2018 г.; (Публикуван на 09.02.2018 г.)

 

Бюджет за 2017 г.;

 

Бюджет за 2016 г.;

 

Бюджет за 2015 г.;

 

Additional information