2022 г.


  ГФО;

 

 


 2021 г.


  ГФО;

 

 


 2020 г.


  ГФО;

 

 


 2019 г.


  ГФО;

 


 2018 г.


  ГФО;

 


 2017 г.


  ГФО;

 

  Отчети 2017 - в изпълнение на чл.140, ал.6 от ЗПФ;

 


2016 г.


 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

 

ОКИБ

 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

 


2015 г.


 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

 

ОКИБ

 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

 


2014 г.


ДОКЛАД;

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;

 

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2014 година;

 

Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2014 година;

 

 СТАНОВИЩЕ;


2013 г.


ДОКЛАД  (Решение №441 20.11.2014 г.)

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към годишния финансов отчет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ за 2013 година;

 

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2013 година;

 

Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2013 година;

 


2012


Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2012г.

 

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2012г.

 

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2012 година.

 

 

Additional information