ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Област Варна


9280/гр. Вълчи дол
Пл. „Христо Ботев” №1
Общинска администрация Вълчи дол e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефонна централа:
05131/ 23-15
Факс: 05131/ 34-50

БУЛСТАТ: 000093474

 

 

ВрИД.  кмет на Община: Пепа Пенчева (съгласно Решешение №573 на ОбС гр. Вълчи дол)

Телефон: 087/80-52-445
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Зам.  кмет на Община: Живка Иванова

Телефон: 089/33-44-239
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 
Председател на Общински съвет Вълчи дол: Димитър Тодоров

Тел:05131/ 23-15
GSM: 089/ 33-14-556

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен архитект: арх. Стилияна Гочева

Вътрешен: 203
Моб: 087/87-54-060
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен специалист "Канцелария на кмета": Галина Георгиева

Тел: 05131/ 23-15
Моб: 089/22-31-704

Главен Юрисконсулт: Нина Белева

Тел: 05131/ 26-56
Вътрешен: 108
Моб: 087/86-84-564

 

Служител по сигурността: Младен Богданов

Тел: 05131/ 21-28
Вътрешен: 117
Моб: 089/33-14-548

 


Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“:

Главен експерт Стилияна Иванова
Тел: 05131/ 26-80
Моб: 0897/96-99-55
Вътрешен: 201
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи“:

Директор на Дирекция: Грозданка Стойчева
Моб: 05131/22-37
Вътрешен: 302
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дирекция „Финанси и счетоводни дейности“:

Главен счетоводител: Тонка Йотова - Славова
Моб: 088 / 81-50-591
Вътрешен: 113
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“:

Директор на Дирекция:
Тел: 05131/ 26-78
Моб: 087/82-44-433
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“:

Директор на Дирекция: Йорданка Йорданова
Моб: 089 / 33-14-549
Вътрешен: 101
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Сайт, компютърна поддръжка и обслужване: инж. Иво Живков
Тел.089/ 33-14-554
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Главен експерт "Връзки с обществеността" и редактор на вестник "Екип 2000": Валя Чобанова

моб: 089/5 15 33 35
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Център за услуги и информация на гражданите:
05131/ 23-18 или 05131/ 23 – 17; вътрешен – 120

Additional information