Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

Плащането на електронните административни услуги може да бъде извършено на:

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ:

IBAN:  BG78UNCR70008423478763

BIC: UNCRBGSF

КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ:

 • 442100 – Данък недвижим имот
 • 442300 – Данък за моторно провозно средство
 • 442400 – Такса битов отпадък
 • 442500 Данък придобиване
 • 442800 – Туристически данък
 • 441400 – Патентен данък
 • 448013 – Такса куче
 • 448007 – Такса за административни услуги

Начини на плащане на данъци и такси:

 • На каса „данъчни приходи“ в Информационен център при Община Вълчи дол
 • На касите на EasyPay в цялата страна
 • На касите на FastPay в цялата страна
 • Чрез Български пощи

 

 
Идентификатор на услуга : 9407
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9409
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9412
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9401
Последна актуализация : 21.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9414
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 9410
Последна актуализация : 22.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2131
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2058
Последна актуализация : 07.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2396
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2395
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2393
Последна актуализация : 21.12.2020
 
Идентификатор на услуга : 2071
Последна актуализация : 15.12.2020