Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ПОРАДИ ПЛАНОВО СПИРАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ Е НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В С.ИСКЪР, С.МИХАЛИМ, С.КРАКРА И С.ЩИПСКО
НА 03.06.2024 г. И 04.06.2024 г.

ПОРАДИ РЕМОНТ НА ДЪЛБОК СОНДАЖ В РАЙОНА НА С. ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, БЕЗ ВОДОПОДАВАНЕ ЩЕ ОСТОНАТ СЕЛАТА
С.СТЕФАН КАРАДЖА, С.ГЕН.КОЛЕВО,  С.РАДАН ВОЙВОДА НО 05.06.2024г. и 06.06.2024 г.