Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Община Вълчи дол уведомява населението, че в периода  08 - 10.05.2024 г. ще се извърши наземна обработка срещу комари на тревните площи по деретата в град Вълчи дол, с. Михалич, с. Генерал Киселово, с. Генерал Колево и с. Оборище

Обработките ще се извършват след 19:30 ч. вечер, със специализирана наземна техника и препарат Димилин 15 СК, който е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. При неблагоприятни метеорологични условия дезинсекцията срещу комари ще бъде отложена за следващия ден.

Умоляват се пчеларите, чиито пчелини са разположени в и в близост до упоменатите места, да предприемат необходимите мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.