Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

                      Уважаеми съграждани,

 

                   Община Вълчи дол организира кампания „Заедно да почистим нашия град“, която ще се проведе на 06 април 2024 година.

                 С участието си всеки от Нас ще демонстрира своята активна гражданска позиция и ангажираност.

              Помощни материали (ръкавици и чували) , както и информация за определените терени могат да бъдат получени на 06 април 2024 година в 09,00 часа на паркинг пред сграда на банка  ДСК-гр.Вълчи дол.