Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна

             Доставчик на социалната услуга – Община Вълчи дол.

             Държано делегирана дейност – директор Илчо Горанов.

            

 

             ДПЛУИ с.Оборище е създадена като социална институция през 1958г. От 2006г. се помещава в нова 3 етажна масивна сграда,  двуетажна жилищна част с един приземен етаж. Общата площ на терена и сградата е около 5000 кв.м. Капацитета на социалната услуга е 90лица, до момента капацитета се ползва от 90 потребители.

             В двора на социалната институция /СИ/ са обособени малка овощна градина, градинки с цвета, тревни площи, пейки, игрище за футбол и баскетбол, оборудвана площадка с  успоредка и висилка, които се поддържат с собствени средства и труд, всяка година се разширява обхвата на спортната и трудотерапевтичната дейност. На двора със собствен труд и средства е изграден малък басейн, като района около него е обособен с тревна площ и може да се използва и в спортната терапия за раздвижване на трудно подвижни лица и лица с изявен остър психичен епизод. Сградата е в добро техническо състояние и отговаря на хигиенните условия и изисквания на Министерство на труда и социалната политика и Министерството на околната среда и водите.

             На приземния етаж са разположени перално помещение  с перални и сушилни, складове за хранителни продукти, кухненски блок, столова, помещение за медицински отпадъци и стая за дежурния санитар, както и стая за свиждане, които се пребоядисват всяка година и се въвеждат в изискванията за техническа пригодност.

             На първия етаж са разположени 14 спални помещения тип апартамент- 2 стай с общ санитарен възел и една самостоятелна стая за тежко болни с санитарен възел, мед. кабинет,  битовка за санитарки, бръснарница, кабинет на соц. работници, кабинет на касиер и домакин, битовка дежурна мед сестра и административен персонал. Жилищните помещения са пребоядисани, като в всички помещения са положени теракотени плочи, ПВЦ прозорци и врати. Всяко жилищно помещение се дезинфекцира освен с миещи и дезинфекционни препарати и с антибактериацидни   UW лампи.

             На втория етаж са разположени 14 спални помещения тип апартамент - 2 стай с общ санитарен възел, две  занимателни зали за трудотерапия, арттерапия  и образователна програма, зала за раздвижване, тенис на маса, всички уреди и приспособления се ползват с помощта на трудотерапевт. През 2020г закупихме специален масажен стол за потребителите на соц. услуга.

            За всеки потребител е осигурено легло и постелъчен инвентар, а за лицата с лека и умерена умствена изостаналост, както и лицата с психични разстройства имат индивидуални шкафчета и гардеробчета, лицата с агресивно поведение от тежка и дебилна степен на увреждане се ползва общ гардероб разположен на етажа за чиито дрехи и санитарни принадлежности отговарят санитарките. През 2020г. Бяха закупени нови гардеробчета и помощни шкафчета.

           На всеки етаж има обособени места за събиране с инсталиран голям LCD телевизор перални и сушилни за лична употреба от потребителите. В стайте също има инсталирани телевизори.

             До момента в институцията се извършват постоянни  ремонти по поддръжка на спалните помещения, коридорите, столовата и кухненски блок Ремонтите са извършвани за сметка на издръжката на институцията, като работата е извършвана от персонала. Всекидневните ремонти са наложителни заради агресивното поведение на някой от потребителите.

През 2020г от спестени средства закупихме автоматична платформа за обслужване на лицата ползващи инвалидни колички и помощни средства. До този момент бяха предвижвани между етажите на ръка.

             На потребителите в СИ се предлагат различни услуги, занимания и мероприятия свързани с бита, културно-развлекателен и спортен живот.  В институцията се честват  всички  национални  и религиозни празници, именни  и рождени дни, като се организират подходящи развлекателни програми които се регистрират със снимков материал /Фейсбук / придружени с почерпки и лични награди за успехи.

Организират се  различни спортни състезания, забавни игри, драматизации,  и др. Поради настъпилата пандемия от Covid – 19 всички мероприятия бяха отложени. Заменихме плануваните мероприятията с дейности в дома. Преустроихме цялата дейност, като бяхме насочени към всекидневно раздвижване по възможност на двора и прием на хранителни добавки и стимуланти за активизиране и подпомагане на имунната система.

             В битово отношение – почистване на спалното помещение и коридорите, личен тоалет, пране  на дрехи, ползване на услугата на фризьор и бръснар, осигуряване на дрехи и обувки според сезона. За потребителите със запазено и подходящо ниво на интелект е осигурено самостоятелно ползване на пералня, сушилна, машина за сок и диспенсър  за вода.

            В СИ се предлагат и провеждат следните терапевтични дейности:

            - Трудотерапия –  работа в цветна и зеленчукова градина, почистване на двора и улицата пред СИ, парка в непосредствена близост до институцията.

            -  Арттерапия -  рисуване, оцветяване, апликиране, изработка на картички, картини и сувенири от различни материали.

            -Музико и ритмо терапия – запознаване  с различните стилове музика,  долавяне на ритъм с помощта на ударни инструменти /тарамбуки, шейкър, дайре бонгус, китара и др./  слушане на музика, разучавене на танци и песни, гледане на видеоклипове и обсъждането им.

            - Културотерапия -  Запознаване с  празници, традиции и обичай,честване на рождени и именни дни, организиране на екскурзии,  почивки  и културни мероприятия, посещения на театри и кина.

            - Физкултура и спорт – утринна  гимнастика, ползване на фитнес уреди, организиране на спортни състезания и походи, ползване на терапевтично легло с загряващ и масажен ефект.

            - Психотерапия – организиране на групова и индивидуална работа с психолог. Организиране и провеждане на психодрама и психотерапия от психотерапевт Илчо Горанов.

           - Хлеботерапия в новоизградено помещение. Готварство и сладкарство

Всички дейности са отбелязани в фейсбук страница

            В специализираната институция е осигурен трикратен режим на хранене на потребителите – закуска, обяд, вечеря, предлагат се две менюта с право на избор. След обяд се предлагат през зимата топли напитки – чай, а през лятото разхладителни – сок, сладолед, диня, студен чай.

             За връзка с близките им потребителите  имат на разположение телефонен   пост. Прави се ежегоден абонамент на вестници и списания.            

            В СИ е осигурено  24 часово мед. обслужване, за здравето на потребителите полагат грижи 6 мед. сестри, имат личен лекар и стоматолог. При необходимост посещават или са посетени от психиатър. При нужда се осъществява консулт с лекар специалист. През 2020г са извършени необходимите ваксинации и мед манипулации относно повишаване на качеството на мед услуги.

През 2021г са реализирани екскурзии до исторически местности, театрални постановки, посещение на кино прожекции и много други инициативи. Договорени са посещения на плаж с преспиване в Шкорпиловци, посещения на гр. Велико Търново и околните манастири и др.

 

 

                                                     Директор: ……………

                                                                                /Илчо Горанов/