Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
  Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна средаРЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА

 На основание чл. 63а, ал. 1 ал. 2 от Закона за здравето във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, поради намалената заболяемостта от остри респираторни инфекции (ОРЗ) и грип на територията на Област Варна, достигнала за периода 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г., включително, епидемични стойности от 219,14%00, решение от 05.02.2024 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна,

НАРЕЖДАМ:

I. Считано от 06.02.2024 г. въвеждам временни противоепидемични мерки за следните дейности/мероприятия:  

1.      Провеждане на планови консултации на бременни жени и кърмачета да се извършват при спазване на стриктен противоепидемичен режим и създаване на подходяща организация на работния процес, включваща записване дата и час на посещение, с цел недопускане смесване на потоци на болни и здрави лица. 

2.      Всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, извършвани в извънболничната медицинска помощ да се провеждат при спазване на стриктен противоепидемичен режим и създаване на подходяща организация на работния процес, включваща записване дата и час на посещение, с цел недопускане смесване на потоци на болни и здрави лица. 

Прочетете повече...