Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
  Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

На основание чл. 63а, ал. 1 ал. 2 от Закона за здравето във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, поради увеличената заболяемост от остри респираторни инфекции (ОРЗ) и грип на територията на Област Варна, достигнала за периода 22.01.2024 г. - 26.01.2024 г. епидемични стойности от 243,89%00, решение от 29.01.2024 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Варна...

Прочетете повече...